Activitatea metodică

Activitatea personalului didactic este structurată pe comisii metodice:

  • Comisia metodică a claselor primare
  • Comisia metodică “Limba şi literatura română”
  • Comisia metodică “Limbi moderne şi comunicare”
  • Comisia metodică “Matematică şi ştiinţe”
  • Comisia metodică “Educaţie socio – umană”
  • Comisia metodică “Sport, arte şi tehnologii”
  • Comisia metodică “Diriginţii de clasă”

şi se fundamentează pe o comunicare eficientă şi o cooperare constructivă în serviciul elevului.