Resurse umane

  • Personal de conducere:

Macarevici Ana, director

Roşca Ion, director adjunct pentru activitatea didactică

Bulbaş Tatiana, director adjunct pentru activitatea educativă

Burlac Rodica, director adjunct, responsabil de activitatea metodică

Antoci Ludmila, director adjunct pentru activitatea de gospodărie

  • Personal didactic:

35 de cadre didactice

  • Personal didactic auxiliar:

Bibliotecar şcolar

Informatician – statistician

Laborant

  • Personal nedidactic:

Secretar

Asistent medical

Contabil

Economist

Personal gospodăresc de deservire