Viziunea, misiunea şi valorile

VIZIUNE:

Instituţia oferă servicii educaţionale care au la bază valorile, calitatea, relevanţa materiei de studiu, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la procesul educaţional, aşa încât fiecare elev să atingă performanţele conform standardelor de calitate şi oferă deschidere la învăţare pe tot parcursul vieţii.

MISIUNE:

Instituţia IP LT “Minerva” valorifică potenţialul fiecărui elev şi asigură formarea şi dezvoltarea unei personalităţi armonioase, autonome, competente şi creative capabilă de a se integra eficient într-o societate în continuă schimbare.

Valori – cheie:

 • Calitate
 • Competenţă
 • Corectitudine
 • Creativitate
 • Integritate
 • Respect
 • Perseverenţă
 • Toleranţă
 • Dezvoltare
 • Cooperare
 • Eficienţă