Anunţ ! Concursul de admitere în clasa a X-a liceu ( profil umanist şi real )

Depunerea actelor pentru înscrierea la concursul de admitere în clasa a X-a liceu ( profil umanist şi real ) are loc în perioada:

I etapă: 12 – 30 iulie 2021

II etapă: 09 – 17 august 2021

Rezultatele concursului se vor anunţa la 28 iulie şi respectiv 13 august 

Pentru concursul de admitere sunt necesare prezentarea următoarelor acte:

  • Cererea de înscriere cu indicarea profilului;
  • Certificatul de absolvire a gimnaziului în original și o copie;
  • Buletinul de identitate/certificat de naştere (copie);
  • Adeverinţă medicală;
  • 4 fotografii cu dimensiunile de 3×4 cm;

Dosarul se depune online pe platforma www.escoala.md.

În format hârtie dosarul se va depune în decurs de 5 zile de la începutul anului de studii.