Rețeaua de clase

Rețeaua de clase și efectivul de elevi

Instituția Publică Liceul Teoretic „Minerva”

anul de studii 2019 – 2020

 

Nr. d/o Niveluri/cicluri Număr de elevi
1 Nivelul 1 – învăţământul primar 173
2 Nivelul 2 – învăţământul secundar, ciclul I: învăţământul gimnazial 267
3 Nivelul 3 – învăţământul secundar, ciclul II: învăţământul liceal 128
TOTAL 568