Activitatea extracurriculară Toamna de Aur – „Pe un picior de plai, pe o gură de rai”

”Din pomul verde şi frumos
Mai cade-o frunză, încă una…
Se ţese un covor pufos-
Aşa e toamna-ntotdeauna!”
(Petru Cărare)
Activitatea extracurriculară Toamna de Aur cu genericul „Pe un picior de plai, pe o gură de rai” a fost organizată în cadrul Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Minerva” prin:
  •  expoziţia echibanelor floristice „Culorile toamnei”
  •  expoziţia de obiecte naţionale „Casa Mare”
Reeşind din situaţia epidemiologică, întru respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19, elevii, profesorii, angajaţii liceului au posibilitatea de a admira echibanele create cu multă măiestrie de elevii claselor I-a – XII-a. Prin expoziţia de obiecte naţionale „Casa Mare” se promovează valorile naţionale.
Mulţumim tuturor pentru implicare!