Oferte educaţionale

 • Învățământ primar (clasele a I-a – IV-a)
 • Învățământ secundar:
 • Ciclul I, învățământ gimnazial (clasele a V-a – IX-a)
 • Ciclul II, învățământ liceal: profil real și umanist (clasele a X-a – XII-a)
 • Studii de calitate;
 • Profesori de înaltă calificare;
 • Implementarea TIC în procesul educațional;
 • Participare la divesre proiecte;
 • Atitudine specială pentru fiecare elev;
 • Acces la o bibliotecă bogată;
 • Cercuri de dans, sport, jurnalism, etnofolcloric etc;
 • Participare în cadrul diferitor concursuri școlare de sector, municipiu, naționale și internaționale;
 • Participare la diverse conferințe, mese rotunde, training – uri etc;
 • Participare în cadrul activităților extrașcolare.